diumenge, 24 de maig de 2009

dimecres, 13 de maig de 2009

El fiscal demana 6 anys de presó per a Fabra.


La jutgessa conclou que Fabra va mediar per 6 sis pesticides xinesos il·legals
+ informació
...al ramat el xinés serà un idioma "de profit" eh !


La jutgessa acusa a Fabra de falsetat documental.
+informació


dissabte, 25 d’abril de 2009

Per a quan la dimissió ( i la petició ) ?


5 de març de 2009. Camps contesta que NO ha acceptat regals.


divendres, 10 d’abril de 2009

Retalls en l'educació infantil

El Consell anuncia retalls del 50% en els bonos d'Educació infantil.

Vaga en l'educació.Reivindicacions:
1- La constitució immediata d’una xarxa pública per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys capaç d'atendre tot l'alumnat en el curs 2009-2010.
2 - Creació de 300 places de llengua estrangera que garantesca l'ensenyament eficaç a l'inici del curs vinent pen totes les unitats de quatre i cinc anys.
3 - Començament i finalització en 2009 d’una negociació amb la Comunitat Educativa d’un nou mapa escolar que responga a les noves necessitats l’escolarització.
4 - L'adequació de les plantilles reals i necessàries de tots els centres públics d'infantil, primària i secundària a les necessitats educatives actuals, en haver quedat desfassada l’existent, que s’arrossega des de 1997.
5 - La catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació, l'establiment d'un pla de formació del professorat per adquirir la competència lingüística i la garantia de continuïtat de les línies en valencià.
6 - La modificació del Decret que regula el procés de matriculació i la creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat per garantir una distribució
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, de compensació educativa i nouvingut entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
7 - L'adopció de les mesures necessàries perquè l’alumnat acabe l’ensenyament obligatori amb les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.
8 -El disseny, l'execució i l'avaluació de l’eficàcia dels programes necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandone el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinga el títol de Graduat.
9 - L'adopció demesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris per al desenvolupament econòmic i social sostenible
del nostre país.
10 - El cessament de totes les persones que desenvolupen funcions d'inspecció amb caràcter temporal per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i la convocatòria d'un procés selectiu que respecte escrupulosament els principis de publicitat, igualtat,mèrit i capacitat per accedir al Cos d'Inspecció Educativa.
11 - La neutralitat màxima de l'administració i el fi d'actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars.
12 - La retirada immediata de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i la paralització dels processos administratius iniciats contra el professorat o juntes directives.
13 - La concessió de beques de transport imenjador escolar per a l'alumnat d’ed. infantil, de batxillerat i de F.Professional i la seua gratuïtat en tot el procés escolar.
+ info a: Intersindical -STEpv

dimarts, 7 d’abril de 2009

El BES proposa al Consell Nacional una altra opció per a les Europees

El BES va presentar al passat Consell Nacional una proposta distinta de coalició. Demanàvem iniciar gestions amb la coalició d'Esquerra dels Poble per integrar-nos en aquesa candidatura tal i com han fet el BNG i el PSM-Entesa.
Les males relacions amb ERPV ha sigut la raó per la qual la proposta ha obtés més del 30% del suport del CN.

Per altra banda el portaveu a l'Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu va ser elegit per pràctica unanimitat. Enric comptarà amb el suport de tota la militància.

dimecres, 25 de març de 2009

Carta del BES

Benvolgut company/Benvolguda companya:Fa escassament tres setmanes que va concloure el cinqué Congrés del BLOC i, per tant, tot just s’acaba d’iniciar una nova etapa en la qual cal que des de totes les instàncies treballem amb força per millorar la presència del BLOC arreu del país i augmentar-ne la representació institucional, per fer un salt, en definitiva, cap a la consolidació del nostre projecte polític.Com sabeu, el procés precongressual va estar marcat, lamentablement, per una polèmica -que no ens va beneficiar gens- basada en la qüestió dels símbols. Tot i això, la maduresa de la gent del BLOC va fer possible un bon acord al respecte, que es va ratificar al mateix Congrés. Val a dir que des del BES hi vam col·laborar intensament, ja que era necessari que no es focalitzara el Congrés en eixe aspecte. Hem d’estar realment satisfets pel treball fet a les ponències. D’una banda, l’organitzativa i d’estatuts, que instrueix encertadament en la manera com treballar “de baix cap a dalt”. D’una altra, la ponència política que, sense cap dubte, és a hores d’ara la més avançada del nostre país, un treball del qual tots i totes ens hem de sentir ben orgullosos i que no ha de ser un paper més que caiga en l’oblit sinó que ha de constituir el nostre referent per al treball polític diari. S’hi aposta per l’Espai Valencià de Progrés, el tercer espai que el BLOC ha de construir i liderar, un espai valencianista i de progrés o, el que és el mateix (tal com la mateixa ponència explica), un espai nacionalista i d’esquerres.En aquest sentit, són preocupants les declaracions realitzades pel secretari general en una entrevista publicada pel diari Levante-EMV el passat 15 de març en què, entre altres coses, deixava oberta la possibilitat d’un pacte futur a la Generalitat amb el PP o defugia el terme esquerra per a referir-se al BLOC o al seu propi posicionament polític i ho feia, a més, utilitzant unes expressions poc adients.Des del BES considerem imprescindible evitar eixa mena d'errors on és desqualifica de forma desafortunada, encara que involuntària, el nostre electorat i la nostra militància.Ara és l’hora de treballar, cadascú i cadascuna des de la seua responsabilitat, per fer més fort el BLOC, per construir l’Espai Valencià de Progrés, per fer possibles, en definitiva, els objectius polítics que entre tots i totes hem establert.Visca el BLOC i visca el País Valencià!
País Valencià, 25 de març del 2009
Mesa Nacional del BES del BLOC